Go to Top

Educatie

Echte voeding de ontbrekende sleutel voor groeiend succes
Er bestaat een groot misverstand over de manier waarop planten voedingsstoffen opnemen, de wisselwerking tussen
voedingsstoffen en de biobeschikbaarheid of opneembaarheid van voedingsstoffen. Moderne bemestingssystemen worden gebruikt alsof het een chemisch experiment betreft. Er worden allerlei soorten chemische bestanddelen voor voeding (met name N, P, K) en bescherming (bestrijdingsmiddelen als fungicides en insecticides) vrijgelaten in de omgeving van de plant. Men verwacht dat dit werkt alleen omdat alle juiste chemicaliën aanwezig zijn. De natuur leert ons echter dat het gebruik van voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen op chemische basis niet genoeg is om de bestaande problemen met planten op te lossen. Hoe meer chemicaliën er worden toegevoegd, hoe meer problemen er ontstaan. Dat komt omdat voedingsstoffen op chemische basis voor onbalans zorgen in de opname van voedingsstoffen door de plant. Chemische meststoffen hebben de neiging om de pH-waarde in planten te verlagen, wat de plant minder weerbaar maakt tegen epidemieën en schimmelziekten. Chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen zorgen ook voor een aanzienlijke reductie van de hoeveelheden en soorten micro-organismen in het groeimedium. Dit resulteert in slechte groeimedia, slechte mineralisatie en minimale plantstimulatie. Om deze problemen op te lossen moeten we meer inzicht krijgen in de volgorde van voedingsopname, de interacties tussen voedingsstoffen en de biologische beschikbaarheid van voedingsstoffen.

Stadia in de plantontwikkeling
Planten hebben verschillende ontwikkelingsstadia: worteling, groeien, uitlopen, bloeien, vrucht- of bloemontwikkeling en afbloeien. Elk stadium vereist een specifiek evenwicht tussen voeding en mineralenopname voor een maximale productie.
Veel telers voegen groeistimulatoren toe in het verkeerde ontwikkelingsstadium wanneer de plant niet kan profiteren van de voedingsstof. Deze ongebruikte mineralen blijven in het groeimedium achter en werken in op de micro-organismen en andere mineralen, wat vaak leidt tot tekorten en verdringing.

 

Een wijdverbreid misverstand dat de opbrengst kan schaden

Heel vaak wordt er tijdens de gehele of het grootste deel van de bloeifase een fosfor- en kaliumbooster (P/K) toegevoegd. Dit kan leiden tot grote problemen met de voedingsopname waardoor de kwaliteit en de opbrengst teruglopen. De meeste planten hebben tijdens de groei- en vroege bloeifase slechts kleine hoeveelheden kalium nodig. Planten hebben vooral behoefte aan kalium tijdens het rijpings- en afbloeistadium (late bloei). Een overschot aan ongebruikt kalium in het groeimedium kan stikstof, calcium en met name magnesium ‘verdringen’. Dit zijn een paar van de meest voorkomende tekorten. Telers kunnen dit voorkomen door de wetten van de natuur te respecteren en de juiste hoeveelheden voedingsstoffen toe te voegen in het juiste ontwikkelingsstadium.

Biochemische volgorde van voedingsopname

Men moet goed begrijpen dat planten voedingsstoffen in een bepaalde biologische volgorde opnemen. Het begint met borium, dat ervoor zorgt dat er suikers uit het wortelsysteem vrijkomen in het medium. Deze suikers voeden de microben, die silicaten (Si) omzetten in siliciumzuur. Siliciumzuur verhoogt de calciumopname, gevolgd door stikstof (in aminozuurvorm), magnesium, fosfor en kalium. Deze elementen moeten in een opneembare vorm voor planten aanwezig zijn. Als één voedingsstof in deze opeenvolging niet beschikbaar (of minder beschikbaar) is, wordt de opname van alle andere elementen in de reeks bemoeilijkt of zelfs onmogelijk. Het is van essentieel belang om deze volgorde te respecteren om mineralentekorten en/of problemen met de voedingsopname te voorkomen.

Antagonistische werking van voedingsstoffen

Het is heel belangrijk om te weten hoe bepaalde voedingsstoffen op elkaar inwerken. Als u niet weet hoe ze op elkaar reageren, geeft u misschien teveel van een bepaalde voedingsstof om een tekort te compenseren.

Niet alle tekorten worden veroorzaakt door een gebrek aan voedingsstoffen! Er kan bijvoorbeeld een gebrek aan calcium worden geconstateerd vanwege lage calciumniveaus OF omdat er sprake is van hoge nitraatconcentraties (NO3). Nitraten ‘verdringen’ calcium en kunnen de absorptie belemmeren. Het is beter om organisch stikstof te gebruiken in plaats van nitraatstikstof, dat hoge concentraties aan nitraten bevat.

Deze tegengestelde werking van voedingsstoffen laat zien hoe een overmaat aan bepaalde elementen een ander element kan verdringen.

Het begrijpen van de antagonistische werking van voedingsstoffen helpt in het voorkomen van tekorten en overschotten, waardoor een evenwichtigere voeding van de plant ontstaat wat resulteert in verbeterde kwaliteit en opbrengst.