// AFBLOEISTIMULATOR

K-Boost

K-Boost is een organo-minerale afbloeistimulator die L-aminozuren in combinatie met kalium (K) en zwaveltrioxide (SO3) bevat. Het stimuleert het afbloeiproces en verbetert de opbrengst en de eindkwaliteit.

Waarom K-Boost?

Toepassing van K-Boost

Gebruik K-Boost vanaf de 5e week tot de 7e week van de bloei. Gebruik 30 – 50 ml per 100 L water.

Goed schudden voor gebruik. Volledig wateroplosbaar. Laat geen residue achter in het irrigatiesysteem.

K-Boost bevat

 • Organisch stikstof (N)
 • Kalium (K)
 • Zwaveltrioxide (SO3)
 • L-aminozuren

Werking van K-Boost

 • Organisch stikstof in combinatie met kalium en L-aminozuren stimuleert de afbloei
 • Kalium verbetert de waterhuishouding in planten (osmoregulatie). Bij een tekort aan kalium werken de stomata niet goed en verliest de plant water
 • Kalium is ook bevorderlijk voor de zetmeel- en eiwitsynthese
 • Kalium regelt het openen van de stomata en de enzymactiviteit
 • Zwavel wordt gebruikt in het afbloeiproces en verhoogt het gewicht
 • Voedingsstoffen wordt organisch gechelateerd met gebruik van L-aminozuren

Tips van succesvolle telers

 • Gebruik K-Boost gedurende de laatste 4 weken voor een compact en stevig eindproduct
 • Gebruik K-Boost in combinatie met CaMg-Boost om het gewicht en de stevigheid te doen toenemen en om de tegengestelde werking tussen kalium (K) en magnesium (Mg) te voorkomen